Novinky

Krásná a tajemná místa Krušnohoří 1 - Königsmühle (Loučná pod Klínovcem)

Králův Mlýn - Königsmühle (Loučná pod Klínovcem)

Krušné hory nejsou zdaleka tak známé jako ostatní exponované horské oblasti České potažmo Slovenské republiky. Nicméně možná právě proto si zaslouží Vaši pozornost. Najdete zde kouzelná, téměř zapomenutá místa, která dříve sloužila lidem a nyní je znovu objevujeme v době, kdy se na nich podepsal zub času.

Rádi bychom Vám v krátkém seriálu představili krásná a tajemná místa Krušných hor.

Je zaniklá osada, která se nachází v Krušných horách asi 2 km jihovýchodně od Loučné pod Klínovcem v nadmořské výšce 915 m pod prameništěm potoka Černá voda. Tato osada zanikla vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce. Zbytky osady se nachází na severním okraji přírodní rezervace horská louka.

konigsmuhle

Jak se tam dostanete?

Do osady je možné se dostat pouze pěšky nebo na kole. Nejhezčí cesta, která Vám ukáže ten krásný nový neznámý výhled, vede z obce Háj u Loučné pod Klínovcem. Projdete se úvozovou cestou a když se budete z nevysokého kopce svažovat dolů, objeví se před Vámi krásný pohled do údolí potoka, na jehož březích dříve stálo sedm domů. Místo má téměř magickou sílu, kterou pocítíte především v ranních hodinách, kdy je veliká šance, že tu budete úplně sami.

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=13.0020444&y=50.4117716&z=15&rc=9dyXDxZoEAiB0fSS&rs=ward&rs=base&ri=6035&ri=1921744&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D

konigsmuhle

Historie a zajímavosti.

Tato lokalita je v prvé řadě památkou na doby likvidace sídel z 50. let 20. století. V té době zaniklo na 3000 obcí, částí obcí a samot. 

Už po staletí tudy procházela stará obchodní stezka. Jezdily po ní těžké koňské povozy, vozilo se obilí, ruda, dřevo a další těžké náklady z Čech do Saska. Tak byla cesta po léta stlačována hlouběji a hlouběji do půdy a místy teď dosahuje hloubka až ke třem metrům. Byl to konec světa. Hlavně v zimě. Lidé byli úplně odříznutí od světa“. Takto se o bývalé osadě vyjadřují místní

U pěti domů se jedná o domy obytné a to rodiny Fohrmann, rodiny Siegel, rodiny Giebert, rodiny Pöschl a rodiny Siegel. Zbylé dva domy, byly patrně mlýny. Zde se obilí, které se vozilo po obchodní cestě (proto také die Mautstrasse = silnice s mýtem) z Čech do Saska, mlelo a pytlovalo. K jednomu mlýnu patřil také malý rybník s hrází, kde se voda shromažďovala. Při pozorném pohledu je ještě dnes rozpoznatelný. Posledním majitelem tohoto mlýna byl předek hospodského z Klínovce. Do dnešních dnů zachovaný vchod do sklepa tohoto bývalého mlýna používali obyvatelé pěti domů během druhé světové války jako úkryt při leteckých náletech.

konigsmuhle

konigsmuhle


Čerpáno z:

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsm%C3%BChle_(Lou%C4%8Dn%C3%A1_pod_Kl%C3%ADnovcem)

https://konigsmuhle.cz/rocnik-2019/o-festivalu/